เกี่ยวกับเรา About Us

บริษัทอีฟ โกลบอล เทรด  จำกัด 

EvE Global Trade Co.,Ltd. 

ได้จัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด โดยได้ยื่นจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 0105555030184 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2555  

ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท(สองล้านบาท) ชำระเต็ม 100%

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการดังนี้.

 

1.บริการด้านธุรกิจ EvE  Business Services 

 

2.บริการด้านอสังหาริมทรัพย์  EvE Property Services

 

3.ผลิตและจำหน่าย ภายใต้ยี่ห้อ "ขนมไทยชูใจ" KanomthaiChujai 

                           *ขนมอบกรอบ Snack 

                           *ขนมไทยพร้อมรับประทานแช่แข็ง(Ready to eat Frozen Dessert )  

                           *แฟรนไชส์ ขนมไทยชูใจ KanomthaiChujai

 

 


บริษัทฯ ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ท่านได้เข้าชมเว็ปนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตบริษัทฯ จะได้รับใช้ทุกๆ ท่าน

 

Visitors: 7,650